กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านรุ่งวิวัฒน์ _18/07/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านรุ่งวิวัฒน์ _18/07/62


กปภ.สาขาหนองแค  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.  บริเวณ หน้าร้านรุ่งวิวัฒน์ _18/07/62

กปภ.สาขาหนองแค  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.

บริเวณ หน้าร้านรุ่งวิวัฒน์ ต.โคกสว่าง อ.หนองแค จ.สระบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.โคกสว่าง , ต.ปากข้าวสาร ,ต.หนองยาวใต้ , ต.ห้วยขมิ้น ,ต.หนองนาก ,ต.หนองจิก ,

ต.โคกตูม , ต.บัวลอย , ต.ระโสม อ.หนองแค จ.สระบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 18/07/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน