กปภ.สาขาลำพูน แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ไฟดับ) บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาลำพูน _20/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำพูน แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ไฟดับ) บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาลำพูน _20/07/2562


กปภ.สาขาลำพูน แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  (ไฟดับ) บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาลำพูน _20/07/2562

กปภ.สาขาลำพูน แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  (ไฟดับ) บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาลำพูน 

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.อุโมงค์ อ.เมือง ,  .สารภี จ.เชียงใหม่  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยัไงม่สามารถระบเวลาที่แล้วเสร็จได้ เบื้องต้นแจ้งหารไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขแล้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน