กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณโรงสูบจ่ายน้ำแรงต่ำ _21/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณโรงสูบจ่ายน้ำแรงต่ำ _21/07/2562


กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณโรงสูบจ่ายน้ำแรงต่ำ _21/07/2562

กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณโรงสูบจ่ายน้ำแรงต่ำ

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน