กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีผลิตน้ำปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด_21/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีผลิตน้ำปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด_21/07/2562


กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีผลิตน้ำปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด_21/07/2562

กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีผลิตน้ำปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : จนท.แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน