กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำดิบในลำน้ำชีมีประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง_21/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำดิบในลำน้ำชีมีประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง_21/07/2562


กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำดิบในลำน้ำชีมีประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง_21/07/2562

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำดิบในลำน้ำชีมีประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยมีการลดลงประมาณวันละ 5 -7 cm ส่งผลกระทบต่อระบบผลิตน้ำประปาทำให้เครื่องสูบดิบ ของสถานีผลิตน้ำท่าพระ สูบน้ำได้น้อยลงจากเดิม 1900 ลบ.ม/ชม.

เหลือประมาณ 700 ลบ.ม./ชม.ทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ ต.ท่าพระ ต.บ้านเป็ด ต.บ้านทุ่ม ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เริ่ม 22 กค.62 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

*** เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ท่านสามารถนำภาชนะขอรับน้ำประปา เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ได้ที่สถานีจ่ายน้ำหนองแวงเมืองเก่า (เยื้องวัดหนองแวง) ได้ทุกวัน เวลา 6.00 น.-21.00 น.

และขอความร่วมมือใช้น้ำประปาเท่าที่จำเป็น และเตรียมภาชนะสำรองน้ำ เมื่อรถบรรทุกน้ำประปาแจกจ่ายยังบ้านเรือนของท่าน

เลื่อนขึ้นข้างบน