กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องด้วยกรมทางหลวงได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ PE ขนาด 315 มม._10/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องด้วยกรมทางหลวงได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ PE ขนาด 315 มม._10/08/2562


กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องด้วยกรมทางหลวงได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ PE ขนาด 315 มม._10/08/2562

⚠️ กรณีกรมทางหลวงได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ⚠️

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องด้วยกรมทางหลวงได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ เส้นบายพาสสระบุรีจากโรงเกลือถึงสระบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หน้าสรรพาวุธ ไปจนถึง โคกเพ็กอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 10/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน