กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถนนสายบ้านครัว - หนองโคน_10/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถนนสายบ้านครัว - หนองโคน_10/08/2562


กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถนนสายบ้านครัว - หนองโคน_10/08/2562

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวในวันเสาร์ที่10 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. - 14:00 น.

เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถนนสายบ้านครัว - หนองโคน ต.หนองโคน อ.หนองโคน จ.สระบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.8 บ้านครัว ต.หนองโคน อ.หนองโคน จ.สระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14:00 น. ของวันที่ 10/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน