กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณปากซอยเข้าบ้านท้องคุ้ง_10/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณปากซอยเข้าบ้านท้องคุ้ง_10/08/62


กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณปากซอยเข้าบ้านท้องคุ้ง_10/08/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณปากซอยเข้าบ้านท้องคุ้ง ต.บ้านปทุม อ.สามโคก

จ.ปทุมธานี จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยบ้านทองคุ้ง ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 10/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน