กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ปากซอยเข้าบ้านท้องคุ้ง_10/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ปากซอยเข้าบ้านท้องคุ้ง_10/08/2562


กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ปากซอยเข้าบ้านท้องคุ้ง_10/08/2562

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ปากซอยเข้าบ้านท้องคุ้ง

ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยบ้านทองคุ้ง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14:00 น. ของวันที่ 10/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน