กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์คลองสาม_13/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์คลองสาม_13/08/2562


กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์คลองสาม_13/08/2562

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่13 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. - 15:00 น.เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าปั๊ม

น้ำมันคาลเท็กซ์คลองสาม และ บริเวณหน้าวัดเขียนเขต ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ซ.สะอาด ไปจนถึง วัดเขียนเขต

คลองสาม ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (ฝั่งมุ่งหน้าเข้าคลอง) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จช่วงประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 13/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน