กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ซอยตรงข้ามวัดด่านเงิน _11/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ซอยตรงข้ามวัดด่านเงิน _11/08/62


กปภ.สาขาบางคล้า  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.  บริเวณ ซอยตรงข้ามวัดด่านเงิน _11/08/62

กปภ.สาขาบางคล้า  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.

บริเวณ ซอยตรงข้ามวัดด่านเงิน ต.แปลงยาว อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.แปลงยาว ,ต.ทุ่งสะเดา , ต.วังเย็น  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 11/08/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน