กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำ คลอง13 บ.ล้อกเล่ย์ ห่าง 200 ม._11/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำ คลอง13 บ.ล้อกเล่ย์ ห่าง 200 ม._11/08/2562


กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำ คลอง13 บ.ล้อกเล่ย์ ห่าง 200 ม._11/08/2562

กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำ คลอง13 บ.ล้อกเล่ย์ ห่าง 200 ม.

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ใกล้โรงงานโค้ก  คลอง13 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 11/08/2562 รอน้ำเต็มระบบ 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน