กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหมู่บ้านทำเนียบซอย6_12/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหมู่บ้านทำเนียบซอย6_12/08/2562


กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหมู่บ้านทำเนียบซอย6_12/08/2562

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวชั่วคราวในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. - 15:00 น.

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 100 มม. (งานติดตั้งมิเตอร์น้ำ) บริเวณหมู่บ้านทำเนียบซอย6 ถ.ท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านทำเนียบ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00  น. ของวันที่12/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน