กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณโรงกรองน้ำ 2 _12/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณโรงกรองน้ำ 2 _12/08/62


กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง   บริเวณโรงกรองน้ำ 2  _12/08/62

กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

บริเวณโรงกรองน้ำ 2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.บางพระ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 12/08/2562 (รอน้ำเต็มระบบ) 

เลื่อนขึ้นข้างบน