กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ หมู่บ้านสิรินดา(จำนวน 2 จุด) _12/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ หมู่บ้านสิรินดา(จำนวน 2 จุด) _12/08/62


กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.  บริเวณ หมู่บ้านสิรินดา(จำนวน 2 จุด) _12/08/62

กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.

บริเวณ หมู่บ้านสิรินดา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านสิรินดา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

-------------------------------------------------------------------------

กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  AC ขนาด 100 มม.

บริเวณ ตรงข้ามหมู่บ้านสุขศิริ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านรัตนากร 11 ,  หมู่บ้านจุฑารัตน์ , หมู่บ้านสัพยาโรงโป๊ะ  

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน