กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ซอย รังสิตภิรมย์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี_12/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ซอย รังสิตภิรมย์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี_12/08/2562


กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ซอย รังสิตภิรมย์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี_12/08/2562

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ซอย รังสิตภิรมย์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เฉพาะซอย รังสิตภิรมย์   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.30 น. ของวันที่ 12/08/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน