กปภ.สาขาจันทบุรี แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เพื่อดำเนินการตรวจสอบจุดแตกรั่ว (Step test ) บริเวณ บ้านมั่นคงจันทนิมิต ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี_12/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เพื่อดำเนินการตรวจสอบจุดแตกรั่ว (Step test ) บริเวณ บ้านมั่นคงจันทนิมิต ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี_12/08/2562


กปภ.สาขาจันทบุรี แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เพื่อดำเนินการตรวจสอบจุดแตกรั่ว (Step test ) บริเวณ บ้านมั่นคงจันทนิมิต ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี_12/08/2562

กปภ.สาขาจันทบุรี แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เพื่อดำเนินการตรวจสอบจุดแตกรั่ว (Step test ) บริเวณ บ้านมั่นคงจันทนิมิต ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  บ้านมั่นคงจันทนิมิต ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน