กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ต.นายายอาม _13/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ต.นายายอาม _13/08/62


กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)  บริเวณ ต.นายายอาม _13/08/62

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)

บริเวณ ต.นายายอาม  อ.นายายอาม จ.จันทบุรี.

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.นายายอาม  อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน