กปภ.สาขาปราจีนบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณหน้ามบ.เดอะเออร์บาน 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจันบุรี _13/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราจีนบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณหน้ามบ.เดอะเออร์บาน 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจันบุรี _13/08/2562


กปภ.สาขาปราจีนบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณหน้ามบ.เดอะเออร์บาน 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจันบุรี _13/08/2562

กปภ.สาขาปราจีนบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณหน้ามบ.เดอะเออร์บาน 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจันบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเสร็จเวลา 22.00 น.ของวันที่ 13/08/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน