กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศ​หยุด​จ่าย​น้ำ​ชั่วคราว ในวันที่14สิงหาคม2562 ​เวลา 8.00​ น​-18.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300มม. บริเวณก่อนถึงโรงงานซีเกท_14/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศ​หยุด​จ่าย​น้ำ​ชั่วคราว ในวันที่14สิงหาคม2562 ​เวลา 8.00​ น​-18.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300มม. บริเวณก่อนถึงโรงงานซีเกท_14/08/2562


กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศ​หยุด​จ่าย​น้ำ​ชั่วคราว ในวันที่14สิงหาคม2562 ​เวลา 8.00​ น​-18.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300มม. บริเวณก่อนถึงโรงงานซีเกท_14/08/2562

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศ​หยุด​จ่าย​น้ำ​ชั่วคราว ในวันที่14สิงหาคม2562 ​เวลา 8.00​ น​-18.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300มม. บริเวณก่อนถึงโรงงานซีเกท

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ​ตั้งแต่​โรงงาน​แหลมทอง​ถึง​ชุมชน​หลัง​โรงงาน​ซี​เกท และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ในวันที่14สิงหาคม2562 ​เวลา 8.00​ น​-18.00 น

เลื่อนขึ้นข้างบน