กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 400 ขนาด มม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน ม.6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา _13/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 400 ขนาด มม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน ม.6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา _13/08/2562


กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 400 ขนาด มม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน ม.6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา _13/08/2562

กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 400 ขนาด มม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน ม.6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าสะอ้าน ต.หนองจอก ต.เขาดิน ต.บางผึ้ง ต.บางวัว และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 13/08/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน