กปภ.สาขาเสนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม.บริเวณสี่แยกวรเชษฐ์ ต.บ้านป้อม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา _13/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเสนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม.บริเวณสี่แยกวรเชษฐ์ ต.บ้านป้อม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา _13/08/2562


กปภ.สาขาเสนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม.บริเวณสี่แยกวรเชษฐ์ ต.บ้านป้อม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา _13/08/2562

กปภ.สาขาเสนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม.บริเวณสี่แยกวรเชษฐ์ ต.บ้านป้อม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.บ้านป้อม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 13/08/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน