กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.(เกิดจากการไฟฟ้าขุดเจาะโดนท่อประปา)_13/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.(เกิดจากการไฟฟ้าขุดเจาะโดนท่อประปา)_13/08/2562


กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.(เกิดจากการไฟฟ้าขุดเจาะโดนท่อประปา)_13/08/2562

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.(เกิดจากการไฟฟ้าขุดเจาะโดนท่อประปา)

บริเวณซอยคลองหลวง 8 (ผาไท-ผาเมือง) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบ ในซอยคลองหลวง 8 (ทั้งหมด) 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ (ดำเนินการซ่อมตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ(รอเครื่องจักรเข้าหน้างาน)

เลื่อนขึ้นข้างบน