กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณ ซ.ราชวิมล1 หลังธนาคารไทยพาณิชย์ ต.เนินพระ_13/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณ ซ.ราชวิมล1 หลังธนาคารไทยพาณิชย์ ต.เนินพระ_13/08/2562


กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณ ซ.ราชวิมล1 หลังธนาคารไทยพาณิชย์ ต.เนินพระ_13/08/2562

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณ ซ.ราชวิมล1 หลังธนาคารไทยพาณิชย์ ต.เนินพระ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.แสงจันทร์,ถ.ราษฎร์บำรุง,ถ.ดวงดี,ถ.ท่าบรรทุก, ถ.ทิมทาราม,วัดโขดหิน,ถ.ธรรมศร,ถ.พจนกร,

ถ.ราชวิมล1,2 ถ.ทุ่งชายกระต่าย,ตรงข้ามศุนย์การค้าสาย4,ถึง4แยกPMY และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 19.00-23.00 น.ของวันที่ 13/08/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน