กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น.- 04.00 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2562 _13/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น.- 04.00 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2562 _13/08/2562


กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น.- 04.00 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2562 _13/08/2562

กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น.- 04.00 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2562 

เพื่อล้างทำความสะอาดถังน้ำใส จำนวน 2 ถัง บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำวังน้ำเย็น จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อำเภอเมืองวังน้ำเย็น (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น.- 04.00 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน