กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา19.00 น.- 06.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 _14/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา19.00 น.- 06.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 _14/08/2562


กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา19.00 น.- 06.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562  _14/08/2562

กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา19.00 น.- 06.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562  

เพื่อล้างทำความสะอาดถังน้ำใส จำนวน 1 ถัง บริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาฉกรรจ์  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อำเภอเขาฉกรรจ์ (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา19.00 น.- 06.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562  

เลื่อนขึ้นข้างบน