กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการติดตั้งจุด Blow Off ของท่อส่งน้ำประปา ขนาด 700 มม._14/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการติดตั้งจุด Blow Off ของท่อส่งน้ำประปา ขนาด 700 มม._14/08/62


กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการติดตั้งจุด Blow Off ของท่อส่งน้ำประปา ขนาด 700 มม._14/08/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 22.00 น. - 12.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562

เพื่อดำเนินการติดตั้งจุด Blow Off ของท่อส่งน้ำประปา ขนาด 700 มม. บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านค่าย และสถานีจ่ายน้ำน้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ รับน้ำของ กปภ.สาขาระยอง (ทั้งหมด) ยกเว้นบ้านค่าย-บางบุตร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 15/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน