กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณโรงกรองน้ำบ้านโคก_14/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณโรงกรองน้ำบ้านโคก_14/08/62


กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณโรงกรองน้ำบ้านโคก_14/08/62

กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณโรงกรองน้ำบ้านโคก อ.ด่านขุนทด จ.นครสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ด่านขุนทด , ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 14/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน