กปภ.สาขาสีคิ้ว​ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 300 มม. บริเวณก่อนถึงโรงงานซีเกท_14/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสีคิ้ว​ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 300 มม. บริเวณก่อนถึงโรงงานซีเกท_14/08/62


กปภ.สาขาสีคิ้ว​ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 300 มม. บริเวณก่อนถึงโรงงานซีเกท_14/08/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาสีคิ้ว​ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 300 มม. บริเวณก่อนถึงโรงงานซีเกท

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่​โรงงาน​แหลมทอง​ จนถึง​ชุมชน​หลัง​โรงงาน​ซี​เกท

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 14/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน