กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ชุมชนวัดพระแก้ว _19/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ชุมชนวัดพระแก้ว _19/08/62


กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)  บริเวณ ชุมชนวัดพระแก้ว _19/08/62

กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)

บริเวณ ชุมชนวัดพระแก้ว จ.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนวัดพระแก้ว , สันโค้งน้อย , สันโค้งหลวง , ประตูเชียงใหม่ ,ถนนสนามบิน ,

บรรพปราการ ต.รอบเวียง , ต.สันทราย  อ.เมือง จ.เชียงราย  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 24.00 -03.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน