กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 800 มม. _19/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 800 มม. _19/08/62


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 800 มม. _19/08/62

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 800 มม.

บริเวณ ก่อนถึงปั๊มน้ำมัน เซลล์ ถนนพระราม2ขาออก กม.ที่34+600  ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.ท่าจีน , ต.บางกระเจ้า, ต.บางหญ้าแพรก  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

(เนื่องจากมีอุปสรรคหน้างาน ทางกรมทางเอาเศษปูนไปเทตรงบริเวณประตูน้ำที่มีจุกแตก

ต้องดำเนินการขุดลอกปูนออกทั้งหมดก่อน จึงจะดำเนินการเข้าซ่อมท่อดังกล่าวได้) 

เลื่อนขึ้นข้างบน