กปภ.สาขาโชคชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำปิด-เปิด ชำรุด บริเวณ โรงกรองน้ำโชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา _20/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโชคชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำปิด-เปิด ชำรุด บริเวณ โรงกรองน้ำโชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา _20/08/2562


กปภ.สาขาโชคชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำปิด-เปิด ชำรุด บริเวณ โรงกรองน้ำโชคชัย ต.โชคชัย  อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา _20/08/2562

กปภ.สาขาโชคชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำปิด-เปิด ชำรุด บริเวณ โรงกรองน้ำโชคชัย ต.โชคชัย  อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  อ.โชคชัย  (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ  15.00 น.  ของวันที่ 20/8/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน