กปภ.สาขาเสนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระบบผลิต บริเวณโรงกรองน้ำบางบาล _20/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเสนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระบบผลิต บริเวณโรงกรองน้ำบางบาล _20/08/2562


กปภ.สาขาเสนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระบบผลิต บริเวณโรงกรองน้ำบางบาล _20/08/2562

กปภ.สาขาเสนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระบบผลิต บริเวณโรงกรองน้ำบางบาล 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ กปภ.สาขาเสนา (ทั้งหมด)   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 14.00 น. ของวันที่ 20/08/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน