กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าร้านอาหาร 199 ก่อนถึงด่านช่างน้ำหนักลาดบัวขาว (ขาเข้ากทม.)_22/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าร้านอาหาร 199 ก่อนถึงด่านช่างน้ำหนักลาดบัวขาว (ขาเข้ากทม.)_22/08/62


กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าร้านอาหาร 199 ก่อนถึงด่านช่างน้ำหนักลาดบัวขาว (ขาเข้ากทม.)_22/08/62

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าร้านอาหาร 199 ก่อนถึงด่านช่างน้ำหนักลาดบัวขาว (ขาเข้ากทม.)

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่   ตั้งแต่บ้านโนนทองแกะสลักพระ​  จนสุดสาย บ้านซับสมบูรณ์​เขาจันทร์​งาม​ ขาเข้ากทม.( ทั้งหมด )

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 22/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน