กปภ.สาขาสิงห์บุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณริมถนนทางหลวงทางขึ้นนครนครสวรรค์_23/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสิงห์บุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณริมถนนทางหลวงทางขึ้นนครนครสวรรค์_23/08/62


กปภ.สาขาสิงห์บุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณริมถนนทางหลวงทางขึ้นนครนครสวรรค์_23/08/62

กปภ.สาขาสิงห์บุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณริมถนนทางหลวงทางขึ้นนครนครสวรรค์ ต.บางมัน

อ.เมือง จ.สิงห์บุรี จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1 - ม.3 ต.บางมัน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 23/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน