กปภ.สาขาพิมาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณหอนาฬิกาตลาดไนท์_08/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิมาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณหอนาฬิกาตลาดไนท์_08/09/62


กปภ.สาขาพิมาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณหอนาฬิกาตลาดไนท์_08/09/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาพิมาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณหอนาฬิกาตลาดไนท์ ต.ในเมือง อ.พิมาย

จ.นครราชสีมา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอพิมาย (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 08/09/62

เลื่อนขึ้นข้างบน