กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าสำนักงาน กปภ.สาขาโนนสูง_09/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าสำนักงาน กปภ.สาขาโนนสูง_09/09/62


กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าสำนักงาน กปภ.สาขาโนนสูง_09/09/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าสำนักงาน กปภ.สาขาโนนสูง อ.โนนสูง

จ.นครราชสีมา จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี , ที่ว่าการอำเภอโนนสูง , สถานีตำรวจอำเภอโนนสูง ,

บ้านบัวแฟลตตำรวจ , ศูนย์ขยายพันธุ์พืช , บ้านโนนบ่อ , บ้านพะไล บ้านท่ากระทุ่ม ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน