กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าโรงแรมสวอนเลค กม.10 ม.1 ต.ลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี-10/09/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าโรงแรมสวอนเลค กม.10 ม.1 ต.ลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี-10/09/2562


กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าโรงแรมสวอนเลค กม.10 ม.1 ต.ลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี-10/09/2562

กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าโรงแรมสวอนเลค กม.10 ม.1 ต.ลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1(บางพื้นที่) ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 12.00 น.ของวันที่ 10/09/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน