กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำสองคลอง_10/09/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำสองคลอง_10/09/2562


กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำสองคลอง_10/09/2562

กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำสองคลอง

ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.11, ม.12, ม.14, ม.15, ม.16, ม.17 ต.บางปะกง และ ต.สองคลอง

(ทั้งหมด) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 10/9/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน