กปภ.สาขาคลองท่อม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณ ม.4 บ้านคลองปิ้ง _10/09/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองท่อม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณ ม.4 บ้านคลองปิ้ง _10/09/2562


กปภ.สาขาคลองท่อม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณ ม.4 บ้านคลองปิ้ง _10/09/2562

กปภ.สาขาคลองท่อม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณ ม.4 บ้านคลองปิ้ง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกเระทบให้พื้นที่ ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 14.00 น.ของวันที่ 10/09/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน