กปภ.สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน HDPE ขนาด 400 มม.บริเวณซอยเปียร์นนท์ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี _10/09/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน HDPE ขนาด 400 มม.บริเวณซอยเปียร์นนท์ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี _10/09/2562


กปภ.สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน HDPE ขนาด 400 มม.บริเวณซอยเปียร์นนท์ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี _10/09/2562

กปภ.สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน HDPE ขนาด 400 มม.บริเวณซอยเปียร์นนท์ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.รัตนชัยวิลล่า มบ.อู่ทองเพลส 4 ซอยเปียร์นนท์ 4 มบ.อู่ทองเพลส 6 มบ.อู่ทองเพลส 5 มบ.แอร์วิลล่า

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.ของวันที่ 10/09/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน