กปภ.สาขาขลุง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมลิ้นประตูน้ำชำรุด บริเวณถังสูงหนองชิ่ม _10/09/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมลิ้นประตูน้ำชำรุด บริเวณถังสูงหนองชิ่ม _10/09/2562


กปภ.สาขาขลุง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมลิ้นประตูน้ำชำรุด บริเวณถังสูงหนองชิ่ม _10/09/2562

กปภ.สาขาขลุง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมลิ้นประตูน้ำชำรุด บริเวณถังสูงหนองชิ่ม 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หนองชิ่ม บ้านน้ำแดง   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินกาแรล้วเสร็จเวลา 19.00 น. ของวันที่ 10/09/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน