กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณหมู่บ้านโฮมแลนด์_11/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณหมู่บ้านโฮมแลนด์_11/09/62


กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณหมู่บ้านโฮมแลนด์_11/09/62

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณหมู่บ้านโฮมแลนด์ ซอยประชาอุทิศ ต.นาป่า

อ.เมือง จ.ชลบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ปากซอยประชาอุทิศ , หมู่บ้านโฮมแลนด์ , หมู่บ้านปรีชาพัฒน์ ,

หมู่บ้านอีสเทิร์นแลนด์ ซิตี้ 8 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 11/9/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน