กปภ.สาขาขนอม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 25 มม. บริเวณ หน้ามบ.สุภาวิลล่า _12/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขนอม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 25 มม. บริเวณ หน้ามบ.สุภาวิลล่า _12/09/62


กปภ.สาขาขนอม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 25 มม.  บริเวณ หน้ามบ.สุภาวิลล่า _12/09/62

กปภ.สาขาขนอม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 25 มม.

บริเวณ หน้ามบ.สุภาวิลล่า ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 12/09/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน