กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านอาหารพักอิ่มพระพุทธบาท _06/10/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านอาหารพักอิ่มพระพุทธบาท _06/10/62


กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC  ขนาด 300 มม.  บริเวณ หน้าร้านอาหารพักอิ่มพระพุทธบาท _06/10/62

กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC  ขนาด 300 มม.

บริเวณ หน้าร้านอาหารพักอิ่มพระพุทธบาท  ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 06/10/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน