กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ บ้านหนองปล้อง ม.11_7/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ บ้านหนองปล้อง ม.11_7/10/2562


กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ บ้านหนองปล้อง ม.11_7/10/2562

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ บ้านหนองปล้อง ม.11 ต.งิ้ว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย , บ้านพรมราช , บ้านหนองไผ่ , บ้านหนองป้อง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 7/10/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน