กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ ก่อนถึงอนามัยแหลมไม้ย้อย _07/10/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ ก่อนถึงอนามัยแหลมไม้ย้อย _07/10/62


กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม.  บริเวณ ก่อนถึงอนามัยแหลมไม้ย้อย _07/10/62

กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม.

บริเวณ ก่อนถึงอนามัยแหลมไม้ย้อย ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.พิกุลออก , ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น.ของวันที่ 8 ตุลาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน