กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซ.โรงแรมไดมอนด์ _07/10/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซ.โรงแรมไดมอนด์ _07/10/62


กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.  บริเวณ ซ.โรงแรมไดมอนด์  _07/10/62

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.

บริเวณ ซ.โรงแรมไดมอนด์ ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หลังการประปาชลบุรี ,โรงพยาบาลชลบุรี ,หลังโรงพยาบาลชลบุรี ,

ตรงข้ามเซนทรัลชลบุรี ,ถ.เลี่ยงเมือง-บายพาส ,ต.บ้านสวน(บางส่วน) ,ต.ห้วยกะปิ(บางส่วน) อ.เมือง จ.ชลบุรี

ละพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 07/10/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน