กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อบริเวณซอยปู่ดอก 11 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง _08/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อบริเวณซอยปู่ดอก 11 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง _08/10/2562


กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อบริเวณซอยปู่ดอก 11  ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง _08/10/2562

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อบริเวณซอยปู่ดอก 11  ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ซอยปู่ดอก 11 ปู่ดอก 8 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 8 /10 /62

เลื่อนขึ้นข้างบน