กปภ.สาขาน้ำพอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ บ้านหัวหนอง ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง_08/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาน้ำพอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ บ้านหัวหนอง ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง_08/10/2562


กปภ.สาขาน้ำพอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ บ้านหัวหนอง ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง_08/10/2562

กปภ.สาขาน้ำพอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ บ้านหัวหนอง ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหัวหนอง ศาลากลางบ้าน สี่แยกกลางบ้าน ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน